PIC18F45K42 timer2,-4,-6

 

HIBA: A T2CLK (TxCLK) regisztert nem ismeri a fordító, hibát sem vet rá. Az MPLABX- ben CLKCON van helyette, viszont azt külső (lábra kapcsolva) nem értelmezi. Debug esetén a STEP-re valamiért számol 2.-7. lépésre számol, vagyis szabálytalanul számol.

Ugrás: TxCON TxCLK TxRST TxHLT --- ---
 


KÓDOK FOLYAMATOS KI-BE KAPCSOLÁSRA:

Program

  LIST   P=PIC18F45K42 ;  ISO 8859-2   
  #include p18f45k42.inc ;  

  
valtozok:    UDATA_ACS   ; H'10' ; nincs kezdo memoriacim megadva ';' végett az ACCESS ramban
W_TEMP         RES   1      ; w register for context saving (ACCESS)
STATUS_TEMP    RES   1      ; status used for context saving
BSR_TEMP       RES   1      ; bank select used for ISR context saving       
   

    global konfig_  ;      
    extern konfig ; 
    
    ORG 0X0000    
    CODE
           
;----------------------------------PIC18's--------------------------------------
; FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF   
           
    goto konfig ;
   
konfig_:    
    
 ;   goto orajel_teszt
 
    movlw d'12' 
    banksel T2PR ;
    movwf T2PR ;
 
 
    goto $ ;
    
    banksel T2CON ;
    bsf T2CON,7 ; elindítjuk a TMR2-őt
 
    goto timer2_teszt ;

     
timer2_teszt_: ;
    
    
     goto $ ;
    
; FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF   
    
    
;------------------------------------------------------------    
timer2_teszt:    
    
 ; A 40/23-AS LÁBON MEG LEHET MÉRNI A FREKVENCIÁT, AMINEK
              ; A 24 SZERESE LESZ A CPU ÓRAJELÉNEK A FREKVENCIÁJA
    banksel ANSELC ;    
    bcf ANSELC,ANSELC4 ;   Digitális legyen a (40/23) 23-as láb
    banksel TRISC
    bcf TRISC,TRISC4 ; Kimenet legyen a 23-as láb    
    
 
    
    
    
    
vissza_1:
    banksel PIR4 ;
    btfss PIR4,TMR2IF ;
 
    goto $-2 ;    
    bcf PIR4,TMR2IF ;
    
    movlw d'200' ;
    banksel T2PR ;
    movwf T2PR ;    
   ; Próba oszcilloszkóppal vagy frekvenciamérővel vizsgálva:    
    banksel LATC 
    ; Egy félperiódushoz 12 CPU óraimpulzus kell, így a:
    ; CPU órajel (Hz) = 24 X Kimeneti frekvencia (Hz)
   
    btg LATC,LATC4 ; Átvált a kimenet ellentétes értékre. 1 ciklusú utasítás    
    goto vissza_1  ; 2 ciklosú utasítás (8 órajel)
    ; fenti két soron marad a programfutás     
    

    
;--------------------------------------------------------------------    
        
orajel_teszt: ; A 40/23-AS LÁBON MEG LEHET MÉRNI A FREKVENCIÁT, AMINEK
              ; A 24 SZERESE LESZ A CPU ÓRAJELÉNEK A FREKVENCIÁJA
    banksel ANSELC ;    
    bcf ANSELC,ANSELC4 ;   Digitális legyen a (40/23) 23-as láb
    banksel TRISC
    bcf TRISC,TRISC4 ; Kimenet legyen a 23-as láb    
    
 ; Próba oszcilloszkóppal vagy frekvenciamérővel vizsgálva:    
    banksel LATC 
    ; Egy félperiódushoz 12 CPU óraimpulzus kell, így a:
    ; CPU órajel (Hz) = 24 X Kimeneti frekvencia (Hz)
   
    btg LATC,LATC4 ; Átvált a kimenet. 1 ciklusú utasítás (4 órajel)   
    goto $-2  ; 2 ciklosú utasítás (8 órajel)
    ; fenti két soron marad a programfutás
    
    
    END

 

Konfiguráció

    ;   External Oscillator Selection:
;     FEXTOSC = LP         LP (crystal oscillator) optimized for 32.768 kHz; PFM set to low power
;     FEXTOSC = XT         XT (crystal oscillator) above 100 kHz, below 8 MHz; PFM set to medium power
;     FEXTOSC = HS         HS (crystal oscillator) above 8 MHz; PFM set to high power
;     FEXTOSC = RESERVED   Reserved (DO NOT USE)
      CONFIG FEXTOSC = OFF   ;     Oscillator not enabled
;     FEXTOSC = ECL        EC (external clock) below 100 kHz; PFM set to low power
  ; CONFIG   FEXTOSC = ECM ;       EC (external clock) for 500 kHz to 8 MHz; PFM set to medium power
 ;   CONFIG  FEXTOSC = ECH    ;    EC (external clock) above 8 MHz; PFM set to high power
;
;   Reset Oscillator Selection:
;     RSTOSC = HFINTOSC_64MHZHFINTOSC with HFFRQ = 64 MHz and CDIV = 1:1
;     RSTOSC = RESERVED_1  Reserved
;     RSTOSC = EXTOSC_4PLL EXTOSC with 4x PLL, with EXTOSC operating per FEXTOSC bits
;     RSTOSC = RESERVED_2  Reserved
;     RSTOSC = SOSC        Secondary Oscillator
;     RSTOSC = LFINTOSC    Low-Frequency Oscillator
 ;  CONFIG  RSTOSC = HFINTOSC_1MHZHFINTOSC ; with HFFRQ = 4 MHz and CDIV = 4:1
 
;     RSTOSC = EXTOSC      EXTOSC operating per FEXTOSC bits (device manufacturing default)
;
;   Clock out Enable bit:
;     CLKOUTEN = ON        CLKOUT function is enabled
;     CLKOUTEN = OFF       CLKOUT function is disabled
;
;   PRLOCKED One-Way Set Enable bit:
;     PR1WAY = OFF         PRLOCK bit can be set and cleared repeatedly
 ; CONFIG   PR1WAY = ON ;         PRLOCK bit can be cleared and set only once
;
;   Clock Switch Enable bit:
;     CSWEN = OFF          The NOSC and NDIV bits cannot be changed by user software
;     CSWEN = ON           Writing to NOSC and NDIV is allowed
;
;   Fail-Safe Clock Monitor Enable bit:
;     FCMEN = OFF          Fail-Safe Clock Monitor disabled
;     FCMEN = ON           Fail-Safe Clock Monitor enabled
;
;   MCLR Enable bit:
 ;  CONFIG   MCLRE = INTMCLR  ;    If LVP = 0, MCLR pin function is port defined function; If LVP =1, RE3 pin fuction is MCLR
;     MCLRE = EXTMCLR      If LVP = 0, MCLR pin is MCLR; If LVP = 1, RE3 pin function is MCLR 
;
;   Power-up timer selection bits:
;     PWRTS = PWRT_1       PWRT set at 1ms
;     PWRTS = PWRT_16      PWRT set at 16ms
;     PWRTS = PWRT_64      PWRT set at 64ms
;     PWRTS = PWRT_OFF     PWRT is disabled
;
;   Multi-vector enable bit:
 ;  CONFIG  MVECEN = OFF ;        Interrupt contoller does not use vector table to prioritze interrupts
;     MVECEN = ON          Multi-vector enabled, Vector table used for interrupts
;
;   IVTLOCK bit One-way set enable bit:
;     IVT1WAY = OFF        IVTLOCK bit can be cleared and set repeatedly
 ;  CONFIG  IVT1WAY = ON ;        IVTLOCK bit can be cleared and set only once
;
;   Low Power BOR Enable bit:
;     LPBOREN = ON         ULPBOR enabled
  CONFIG   LPBOREN = OFF ;       ULPBOR disabled
;
;   Brown-out Reset Enable bits:
;     BOREN = OFF          Brown-out Reset disabled
;     BOREN = ON           Brown-out Reset enabled according to SBOREN
;     BOREN = NOSLP        Brown-out Reset enabled while running, disabled in Sleep; SBOREN is ignored
;     BOREN = SBORDIS      Brown-out Reset enabled , SBOREN bit is ignored
;
;   Brown-out Reset Voltage Selection bits:
;     BORV = VBOR_2P85     Brown-out Reset Voltage (VBOR) set to 2.8V
;     BORV = VBOR_2P7      Brown-out Reset Voltage (VBOR) set to 2.7V
;     BORV = VBOR_245      Brown-out Reset Voltage (VBOR) set to 2.45V
;     BORV = VBOR_190      Brown-out Reset Voltage (VBOR) set to 1.90V
;
;   ZCD Disable bit:
;     ZCD = ON             ZCD always enabled
;     ZCD = OFF            ZCD disabled. ZCD can be enabled by setting the ZCDSEN bit of ZCDCON
;
;   PPSLOCK bit One-Way Set Enable bit:
  CONFIG   PPS1WAY = OFF   ;     PPSLOCK bit can be set and cleared repeatedly (subject to the unlock sequence)
  ; CONFIG  PPS1WAY = ON ;        PPSLOCK bit can be cleared and set only once; PPS registers remain locked after one clear/set cycle
;
;   Stack Full/Underflow Reset Enable bit:
;     STVREN = OFF         Stack full/underflow will not cause Reset
  CONFIG   STVREN = ON ;         Stack full/underflow will cause Reset
;
;   Debugger Enable bit:
;     DEBUG = ON           Background debugger enabled
;     DEBUG = OFF          Background debugger disabled
;
;   Extended Instruction Set Enable bit:
;     XINST = ON           Extended Instruction Set and Indexed Addressing Mode enabled
  CONFIG   XINST = OFF      ;    Extended Instruction Set and Indexed Addressing Mode disabled
;
;   WDT Period selection bits:
;     WDTCPS = WDTCPS_0    Divider ratio 1:32
;     WDTCPS = WDTCPS_1    Divider ratio 1:64
;     WDTCPS = WDTCPS_2    Divider ratio 1:128
;     WDTCPS = WDTCPS_3    Divider ratio 1:256
;     WDTCPS = WDTCPS_4    Divider ratio 1:512
;     WDTCPS = WDTCPS_5    Divider ratio 1:1024
;     WDTCPS = WDTCPS_6    Divider ratio 1:2048
;     WDTCPS = WDTCPS_7    Divider ratio 1:4096
;     WDTCPS = WDTCPS_8    Divider ratio 1:8192
;     WDTCPS = WDTCPS_9    Divider ratio 1:16384
;     WDTCPS = WDTCPS_10   Divider ratio 1:32768
;     WDTCPS = WDTCPS_11   Divider ratio 1:65536
;     WDTCPS = WDTCPS_12   Divider ratio 1:131072
;     WDTCPS = WDTCPS_13   Divider ratio 1:262144
;     WDTCPS = WDTCPS_14   Divider ratio 1:524299
;     WDTCPS = WDTCPS_15   Divider ratio 1:1048576
;     WDTCPS = WDTCPS_16   Divider ratio 1:2097152
;     WDTCPS = WDTCPS_17   Divider ratio 1:4194304
;     WDTCPS = WDTCPS_18   Divider ratio 1:8388608
;     WDTCPS = WDTCPS_19   Divider ratio 1:32
;     WDTCPS = WDTCPS_20   Divider ratio 1:32
;     WDTCPS = WDTCPS_21   Divider ratio 1:32
;     WDTCPS = WDTCPS_22   Divider ratio 1:32
;     WDTCPS = WDTCPS_23   Divider ratio 1:32
;     WDTCPS = WDTCPS_24   Divider ratio 1:32
;     WDTCPS = WDTCPS_25   Divider ratio 1:32
;     WDTCPS = WDTCPS_26   Divider ratio 1:32
;     WDTCPS = WDTCPS_27   Divider ratio 1:32
;     WDTCPS = WDTCPS_28   Divider ratio 1:32
;     WDTCPS = WDTCPS_29   Divider ratio 1:32
;     WDTCPS = WDTCPS_30   Divider ratio 1:32
;     WDTCPS = WDTCPS_31   Divider ratio 1:65536; software control of WDTPS
;
;   WDT operating mode:
  CONFIG    WDTE = OFF  ;         WDT Disabled; SWDTEN is ignored
;     WDTE = SWDTEN        WDT enabled/disabled by SWDTEN bit
;     WDTE = NSLEEP        WDT enabled while sleep=0, suspended when sleep=1; SWDTEN ignored
;     WDTE = ON            WDT enabled regardless of sleep
;
;   WDT Window Select bits:
;     WDTCWS = WDTCWS_0    window delay = 87.5; no software control; keyed access required
;     WDTCWS = WDTCWS_1    window delay = 75 percent of time; no software control; keyed access required
;     WDTCWS = WDTCWS_2    window delay = 62.5 percent of time; no software control; keyed access required
;     WDTCWS = WDTCWS_3    window delay = 50 percent of time; no software control; keyed access required
;     WDTCWS = WDTCWS_4    window delay = 37.5 percent of time; no software control; keyed access required
;     WDTCWS = WDTCWS_5    window delay = 25 percent of time; no software control; keyed access required
;     WDTCWS = WDTCWS_6    window always open (100%); no software control; keyed access required
;     WDTCWS = WDTCWS_7    window always open (100%); software control; keyed access not required
;
;   WDT input clock selector:
;     WDTCCS = LFINTOSC    WDT reference clock is the 31.0 kHz LFINTOSC
;     WDTCCS = MFINTOSC    WDT reference clock is the 32kHz MFINTOSC output
;     WDTCCS = SOSC        WDT reference clock is SOSC
;     WDTCCS = SC          Software Control
;
;   Boot Block Size selection bits:
;     BBSIZE = BBSIZE_8192 Boot Block size is 8192 words
;     BBSIZE = BBSIZE_4096 Boot Block size is 4096 words
;     BBSIZE = BBSIZE_2048 Boot Block size is 2048 words
;     BBSIZE = BBSIZE_1024 Boot Block size is 1024 words
;     BBSIZE = BBSIZE_512  Boot Block size is 512 words
;
;   Boot Block enable bit:
;     BBEN = ON            Boot block enabled
;     BBEN = OFF           Boot block disabled
;
;   Storage Area Flash enable bit:
;     SAFEN = ON           SAF enabled
;     SAFEN = OFF          SAF disabled
;
;   Application Block write protection bit:
;     WRTAPP = ON          Application Block write protected
;     WRTAPP = OFF         Application Block not write protected
;
;   Configuration Register Write Protection bit:
;     WRTB = ON            Configuration registers (300000-30000Bh) write-protected
;     WRTB = OFF           Configuration registers (300000-30000Bh) not write-protected
;
;   Boot Block Write Protection bit:
;     WRTC = ON            Boot Block (000000-0007FFh) write-protected
;     WRTC = OFF           Boot Block (000000-0007FFh) not write-protected
;
;   Data EEPROM Write Protection bit:
;     WRTD = ON            Data EEPROM write-protected
;     WRTD = OFF           Data EEPROM not write-protected
;
;   SAF Write protection bit:
;     WRTSAF = ON          SAF Write Protected
;     WRTSAF = OFF         SAF not Write Protected
;
;   Low Voltage Programming Enable bit:
  CONFIG     LVP = OFF ;           HV on MCLR/VPP must be used for programming
;     LVP = ON             Low voltage programming enabled. MCLR/VPP pin function is MCLR. MCLRE configuration bit is ignored
;
;   PFM and Data EEPROM Code Protection bit:
;     CP = ON              PFM and Data EEPROM code protection enabled
;     CP = OFF             PFM and Data EEPROM code protection disabled
 
   
  LIST   P=PIC18F45K42 ;  ISO 8859-2   
  #include p18f45k42.inc ;    
  
  
  CODE  
  
    global konfig  ;      
    extern konfig_ ; 
    
    
  
konfig:
    
;----------------------------------------------------------------------- 
; ÓRAJRL BEÁLLÍTÁSA    
    ; Belső nagyfrekvenviás (HFINOSC) oszcillátor beállítása  
    banksel OSCFRQ ; OSCFRQ<3:0>, OSCFRQ<7:4> nincs használva. Dok.:105 old.
    movlw b'00000000' ; 1 MHz
   ; movlw b'00000001' ; 2 MHz   
   ; movlw b'00000010' ; 4 MHz   
   ; movlw b'00000011' ; 8 MHz   
   ; movlw b'00000100' ; 12 MHz   
   ; movlw b'00000101' ; 16 MHz   
   ; movlw b'00000110' ; 32 MHz   
   ; movlw b'00000111' ; 48 MHz   
   ; movlw b'00001000' ; 64 MHz
    movwf OSCFRQ
;.......................................................................    
; OSCCON1 beállítása:    
; CPU órajel választás OSCCON1<6:4> (NOSC), osztás OSCCON1<3:0> (NDIV),    
; nem használt OSCCON1<7> Dok.: 101-102. old,   
;  
;  OSCCON1<6:4> NOSC<2:0>
  ; 010 - EXTOSC + 4x PLL ( Elsődleges külső oszcillátor 4xPLL-el)
  ; 100 - SOSC (Másodlagos oszcillátor /Timer1/)
  ; 101 - LFINTOSC (belső 31 KHz-es RC oszcillátor)
  ; 110 - HFINTOSC ( belső kalibrálható és választhaó frekvenciájú    
                  ; 1,2,4 8,12,16,32,48,64 MHz nagyfrekvenciájú oszcillátor               
  ; 111 - EXTOSC ( Elsődleges külső oszcillátor vagy órajel 4XPLL nélkül )  
  
;  OSCCON1<3:0> NDIV<3:0> osztásarány (osztó) 
  
  ; 0000 - 1
  ; 0001 - 2
  ; 0010 - 4
  ; 0011 - 8
  ; 0100 - 16
  ; 0101 - 32
  ; 0110 - 64
  ; 0111 - 128
  ; 1000 - 256 
  ; 1001 - 512
  
  
    banksel OSCCON1
    movlw b'01100000' ;
    movwf OSCCON1 ;    
 
;--------------------------------------------------------------------   
;-------------------------------------------------------------------
    
; TMR2 KONFIGURÁLÁSA
    
    nop
; A TMR2 ÓRAJEL FORRÁSÁNAK MEGADÁSA      
; A komment eltávolításával kell kiválasztani a TMR2 órajel forrásást  
;    movlw b'0000' ; T2INPPS-el beállított lábról kapja az órajelet
;    movlw b'0001' ; Fosc/4 (CPU órajel/4, vagyis műveletvégzési frekvencia)
;    movlw b'0010' ; Fosc (CPU órajel) legyen  a TIMER2 órajele 
;    movlw b'0011' ; HFINTOSC-ról (OSCFRQ<3:0>-val beállított) kapja az órajelet 
;    movlw b'0100' ; LFINTOSC-ról (alacsony frekvenviájó belső oszcillátor)
    movlw b'0101' ; MFINTOSC (500 KHz)-ról kapja az órajelet
 ;   movlw b'0110' ; MFINTOSC (32 KHz)-ről kapja az órajelet
;    movlw b'0111' ; SOSC (másodlagos /külső/ oszcillátor)
;    movlw b'1000' ; CLKREF_OUT-ról kapja az órajelet
;    movlw b'1001' ; NCO1OUT
;    movlw b'1010' ; ZCD_OUT
;    movlw b'1011' ; CLC1_out
;    movlw b'1100' ; CLC2_out
;    movlw b'1101' ; CLC3_out
;    movlw b'1110' ; CLC4_out    
 
    banksel T2CLK ;
    movwf T2CLK ; A TMR2 órajel forrásának megadása
;.....................................................................
    
; A TMR2 ÜZEMMÓDJÁNAK MEGADÁSA    
; http://www.kovacsistvan.kkfh.hu/node/39#R22_6  
; és  adatlap 317.old.-tól, 319 oldal 
    
    
    
    movlw b'00000000' ; üzemmod (MODE)<4:0> / folyamatiosan működik    
   ; movlw b'0000001' ; üzemmod (MODE)<4:0> / nem működik, T2TMR nem számol
   ; movlw b'00000010' ; üzemmod (MODE)<4:0> / folyamatosan működik
  ;  movlw b'00000011' ; üzemmod (MODE)<4:0> /  folyamatosan működik
  ;  movlw b'00000100' ; üzemmod (MODE)<4:0> / folyamatosan működik 
  ;   movlw b'00000101' ; üzemmod (MODE)<4:0> / folyamatosan működik 
  ;   movlw b'00000111' ; üzemmod (MODE)<4:0> / folyamatosan működik 
  ;   movlw b'00001000' ; üzemmod (MODE)<4:0> /({ egyszer működik, aztán a T2TMR 0-án marad. 
                        ; TMR2IF megszakításjelző bit nem vált 1-re }
  ;  movlw b'00001001' ; üzemmod (MODE)<4:0> / nem működik, T2TMR nem számol
  ;  movlw b'00001010' ; üzemmod (MODE)<4:0> /nem működik, T2TMR nem számol  
    
    
 ;   movlw b'00010001' ; üzemmod (MODE)<4:0> /nem működik, T2TMR nem számol
    
  ;  movlw b'00011111' ; üzemmod (MODE)<4:0> /nem működik, T2TMR nem számol
    
    
    
    
    
    
    
    banksel T2HLT ;
    movwf T2HLT ; TMR2 üzemmódjának megadása
    
    
   
;..........................................................
    
; Elő- és utó osztók beállítása T2CON regiszterrel. Dok.:336. old.    
    
; TxCON<6:4> (CKPS<2:0>)

; 111 =  1:128 Prescaler
; 110 =  1:64 Prescaler
; 101 =  1:32 Prescaler
; 100 =  1:16 Prescaler
; 011 =  1:8 Prescaler
; 010 =  1:4 Prescaler
; 001 =  1:2 Prescaler
; 000 =  1:1 Prescaler

; TxCON<3:0> (OUTPS<3:0>)
; Timerx Output Postscaler Select bits
; 1111 =  1:16 Postscaler
; 1110 =  1:15 Postscaler
; 1101 =  1:14 Postscaler
; 1100 =  1:13 Postscaler
; 1011 =  1:12 Postscaler
; 1010 =  1:11 Postscaler
; 1001 =  1:10 Postscaler
; 1000 =  1:9 Postscaler
; 0111 =  1:8 Postscaler
; 0110 =  1:7 Postscaler
; 0101 =  1:6 Postscaler
; 0100 =  1:5 Postscaler
; 0011 =  1:4 Postscaler
; 0010 =  1:3 Postscaler
; 0001 =  1:2 Postscaler
; 0000 =  1:1 Postscaler

; TMRx számlálójának elindítása:
; TxCON<7> (TxCON<ON>) -> 1= elindít, 0 leállít    
    
    movlw b'01111111' ; 7. bit 0 legyen későbbi átállítás (elindítás) bsf utasítással
    banksel T2CON ;    
    movwf T2CON ;
        
   goto konfig_    
    ; ide írjuk az egyéb konfigurációhoz a kódokat, pld TRISB megadása     
        
    END