Pic18FxxK42 regiszterei

 

Majd máshová átvinni:
banksel INTCON1 ; Tesztelésre: <7:6> Csak olvasható (jelzőbitek)

    ; 00=főprogram fut, nincs megszakítás folyamatban
    ; 01=alacsony szintű megszakítás van folyamatban, 10=magasz szintű megszakítás van folyamatban
    ; 11=magas szintű megszakítás van folxamatban, miközben az alacsoly szintű felfüggesztődött
    

 

 

 

Konfigurálás: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40001886B.pdf

360-ig kész

Regiszter összesítő (REGISTER FILE SUMMARY FOR PIC18(L)F26/27/45/46/47/55/56/57K42 DEVICES) :  (715-731. old.)Konfigurációs regiszterek (Programból nem írhatók!):
Összesítő: 74. old.

CONFIGURATION WORD 1L (30 0000h) (66. old.)
CONFIGURATION WORD 1H (30 0001h) (67. old.)
CONFIGURATION WORD 2L (30 0002h) (68. old.)
CONFIGURATION WORD 2H (30 0003h) (69. old.)
CONFIGURATION WORD 3L (30 0004h) (70. old.)
CONFIGURATION WORD 3H (30 0005h) (71. old.)
CONFIGURATION WORD 4L (30 0006h) (72. old.)
CONFIGURATION WORD 4H (30 0007h) (73. old.)
CONFIGURATION WORD 5L (30 0008h) (74. old.)
CONFIGURATION WORD 5H (30 0009h) (74. old.)

DEVICE ID: DEVICE ID REGISTER  <0-15> (76. old.)
REVISION ID: REVISION ID REGISTER  <0-15> (77. old.)

User ID (200000h-20000Fh) (75. old.)

Stack Pointer regiszterek:
TOSU: TOP OF STACK UPPER BYTE (38. old.)
TOSH: TOP OF STACK HIGH BYTE (38. old.)
TOSL: TOP OF STACK LOW BYTE (38. old.)
STKPTR: STACK POINTER REGISTER (39. old.)

STATUS: STATUS REGISTER (58. old.)

BORCON: BROWN-OUT RESET CONTROL REGISTER (85. old.)
PCON0: POWER CONTROL REGISTER 0 (90. old.)
PCON1: POWER CONTROL REGISTER 1 (91. old.)
 
Register Definitions: Oscillator Control:
 NOSC/COSC AND NDIV/CDIV BIT SETTINGS  (103. old.)
OSCCON1: OSCILLATOR CONTROL REGISTER 1 (104. old.)
OSCCON2: OSCILLATOR CONTROL REGISTER 2 (105. old.)
OSCCON3: OSCILLATOR CONTROL REGISTER 3 (105. old.)
OSCSTAT: OSCILLATOR STATUS REGISTER 1  (106. old.)
OSCFRQ: HFINTOSC FREQUENCY SELECTION REGISTER  (107. old.)
OSCTUNE: HFINTOSC TUNING REGISTER  (108. old.)
OSCEN: OSCILLATOR MANUAL ENABLE REGISTER  (109. old.)

Órajel referencia:
CLKRCON: REFERENCE CLOCK CONTROL REGISTER (113. old.)
CLKRCLK: CLOCK REFERENCE CLOCK SELECTION MUX (114. old.)

Register Definitions: Interrupt Control  (135. old.):
INTCON0: INTERRUPT CONTROL REGISTER 0 (135. old.) 
INTCON1: INTERRUPT CONTROL REGISTER 1 (136. old.)
PIR0: PERIPHERAL INTERRUPT REQUEST REGISTER 0 (137. old.)
PIR1: PERIPHERAL INTERRUPT REQUEST REGISTER 1 (138. old.)
PIR2: PERIPHERAL INTERRUPT REGISTER 2(1)  (139. old.)
PIR3: PERIPHERAL INTERRUPT REGISTER 3(1)  (140. old.)
PIR4: PERIPHERAL INTERRUPT REGISTER 4(1)   (141. old.)
PIR5: PERIPHERAL INTERRUPT REGISTER 5(1)  (142. old.)
PIR6: PERIPHERAL INTERRUPT REGISTER 6(1)  (143. old.)
PIR7: PERIPHERAL INTERRUPT REGISTER 7(1)  (144. old.)
PIR8: PERIPHERAL INTERRUPT REGISTER 8(1)  (145. old.)
PIR10: PERIPHERAL INTERRUPT REGISTER 10(1)  (146. old.)

PIE0: PERIPHERAL INTERRUPT ENABLE REGISTER 0 (147. old.)
PIE1: PERIPHERAL INTERRUPT ENABLE REGISTER 1 (148. old.)
PIE2: PERIPHERAL INTERRUPT ENABLE REGISTER 2 (149. old.)
PIE3: PERIPHERAL INTERRUPT ENABLE REGISTER 3 (150. old.)
PIE4: PERIPHERAL INTERRUPT ENABLE REGISTER 4 (151. old.)
PIE5: PERIPHERAL INTERRUPT ENABLE REGISTER 5 (152. old.)
PIE6: PERIPHERAL INTERRUPT ENABLE REGISTER 6 (153. old.)
PIE7: PERIPHERAL INTERRUPT ENABLE REGISTER 7 (154. old.)
PIE8: PERIPHERAL INTERRUPT ENABLE REGISTER 8 (154. old.)
PIE9: PERIPHERAL INTERRUPT ENABLE REGISTER 9 (155. old.)
PIE10: PERIPHERAL INTERRUPT ENABLE REGISTER 10 (156. old.)

IPR0: PERIPHERAL INTERRUPT PRIORITY REGISTER 0 (157. old.)
IPR1: PERIPHERAL INTERRUPT PRIORITY REGISTER 1 (158. old.)
IPR2: PERIPHERAL INTERRUPT PRIORITY REGISTER 2 (159. old.)
IPR3: PERIPHERAL INTERRUPT PRIORITY REGISTER 3 (160. old.)
IPR4: PERIPHERAL INTERRUPT PRIORITY REGISTER 4 (161. old.)
IPR5: PERIPHERAL INTERRUPT PRIORITY REGISTER 5 (162. old.)
IPR6: PERIPHERAL INTERRUPT PRIORITY REGISTER 6 (163. old.)
IPR7: PERIPHERAL INTERRUPT PRIORITY REGISTER 7 (164. old.)
IPR8: PERIPHERAL INTERRUPT PRIORITY REGISTER 0 (164. old.)
IPR9: PERIPHERAL INTERRUPT PRIORITY REGISTER 9 (165. old.)
IPR10: PERIPHERAL INTERRUPT PRIORITY REGISTER 10 (165. old.)

IVTBASEU: INTERRUPT VECTOR TABLE BASE ADDRESS UPPER REGISTER (165. old.)
IVTBASEH: INTERRUPT VECTOR TABLE BASE ADDRESS HIGH REGISTER (165. old.)
IVTBASEL: INTERRUPT VECTOR TABLE BASE ADDRESS LOW REGISTER (165. old.)

IVTADU: INTERRUPT VECTOR TABLE ADDRESS UPPER REGISTER (166. old.)
IVTADH: INTERRUPT VECTOR TABLE ADDRESS HIGH REGISTER (166. old.)
IVTADL: INTERRUPT VECTOR TABLE ADDRESS LOW REGISTER (166. old.)

IVTLOCK: INTERRUPT VECTOR TABLE LOCK REGISTER (168. old.)

SHADCON: SHADOW CONTROL REGISTER  (168. old.)

VREGCON: VOLTAGE REGULATOR CONTROL REGISTER (176. old.)
CPUDOZE: DOZE AND IDLE REGISTER  (177. old.)

WDTCON0: WATCHDOG TIMER CONTROL REGISTER 0  (182. old.)
WDTCON1: WATCHDOG TIMER CONTROL REGISTER 1  (183. old.)
WDTPSL: WWDT PRESCALE SELECT LOW BYTE REGISTER (READ-ONLY)  (184. old.)
WDTPSH: WWDT PRESCALE SELECT HIGH BYTE REGISTER (READ-ONLY)  (184. old.)
WDTTMR: WDT TIMER REGISTER (READ-ONLY)  (185. old.)

NVMCON1: NONVOLATILE MEMORY CONTROL 1 REGISTER (210. old.)
NVMCON2: NONVOLATILE MEMORY CONTROL 2 REGISTER (211. old.)
NVMADRL: Data EEPROM MEMORY ADRESS LOW  (211. old.)
NVMADRH: DATA EEPROM MEMORY ADDRESS HIGH  (211. old.)
NVMDAT: DATA EEPROM MEMORY DATA  (212. old.)

CRCCON0: CRC CONTROL REGISTER 0  (218. old.)
CRCCON1: CRC CONTROL REGISTER 1  (218. old.)
CRCDATH: CRC DATA HIGH BYTE REGISTER  (219. old.)
CRCDATL: CRC DATA LOW BYTE REGISTER  (219. old.)
CRCACCH: CRC ACCUMULATOR HIGH BYTE REGISTER  (219. old.)
CRCACCL: CRC ACCUMULATOR LOW BYTE REGISTER (220. old.)
CRCSHIFTH: CRC SHIFT HIGH BYTE REGISTER (220. old.)
CRCSHIFTL: CRC SHIFT LOW BYTE REGISTER  (220. old.)
CRCXORH: CRC XOR HIGH BYTE REGISTER  (221. old.)
SCANCON0: SCANNER ACCESS CONTROL REGISTER 0  (222. old.)
SCANLADRU: SCAN LOW ADDRESS UPPER BYTE REGISTER  (223. old.)
SCANLADRH: SCAN LOW ADDRESS HIGH BYTE REGISTER   (223. old.)
SCANLADRL: SCAN LOW ADDRESS LOW BYTE REGISTER   (224. old.)
SCANHADRU: SCAN HIGH ADDRESS UPPER BYTE REGISTER (224. old.)
SCANHADRH: SCAN HIGH ADDRESS HIGH BYTE REGISTER (225. old.)
SCANHADRL: SCAN HIGH ADDRESS LOW BYTE REGISTER  (225. old.)
SCANTRIG: SCAN TRIGGER SELECTION REGISTER (226. old.)

DMAxCON0: DMAx CONTROL REGISTER 0  (248. old.)
DMAxCON1: DMAx CONTROL REGISTER1  (249. old.)
DMAxBUF: DMAx DATA BUFFER REGISTER   (250. old.)
DMAxSSAL: DMAx SOURCE START ADDRESS LOW REGISTER  (250. old.)
DMAxSSAH: DMAx SOURCE START ADDRESS HIGH REGISTER  (250. old.)
DMAxSSAU: DMAx SOURCE START ADDRESS UPPER REGISTER  (251. old.)
DMAxSPTRL: DMAx SOURCE POINTER LOW REGISTER  (251. old.)
DMAxSPTRH: DMAx SOURCE POINTER HIGH REGISTER  (251. old.)
DMAxSPTRU: DMAx SOURCE POINTER UPPER REGISTER   (252. old.)
DMAxSSZL: DMAx SOURCE SIZE LOW REGISTER   (252. old.)
DMAxSSZH: DMAx SOURCE SIZE HIGH REGISTER  (252. old.)
DMAxSCNTL: DMAx SOURCE COUNT LOW REGISTER  (253. old.)
DMAxSCNTH: DMAx SOURCE COUNT HIGH REGISTER (253. old.)
DMAxDSAL: DMAx DESTINATION START ADDRESS LOW REGISTER (253. old.)
DMAxDSAH: DMAx DESTINATION START ADDRESS HIGH REGISTER  (254. old.)
DMAxDPTRL: DMAx DESTINATION POINTER LOW REGISTER  (254. old.)
DMAxDPTRH: DMAx DESTINATION POINTER HIGH REGISTER  (254. old.)
DMAxDSZL: DMAx DESTINATION SIZE LOW REGISTER  (255. old.)
DMAxDSZH: DMAx DESTINATION SIZE HIGH REGISTER  (255. old.)
DMAxDCNTL: DMAx DESTINATION COUNT LOW REGISTER  (255. old.)
DMAxDCNTH: DMAx DESTINATION COUNT HIGH REGISTER  (256. old.)
DMAxSIRQ: DMAx START INTERRUPT REQUEST SOURCE SELECTION  (256. old.)
DMAxAIRQ: DMAx ABORT INTERRUPT REQUEST SOURCE SELECTION (256. old.)

PORTx: PORTx REGISTER (264. old.)
TRISx: TRI-STATE CONTROL REGISTER  (264. old.)
LATx: LATx REGISTER  (265. old.)
ANSELx: ANALOG SELECT REGISTER  (266. old.)
WPUx: WEAK PULL-UP REGISTER (267. old.)
ODCONx: OPEN-DRAIN CONTROL REGISTER (268. old.)
SLRCONx: SLEW RATE CONTROL REGISTER  (269. old.)
INLVLx: INPUT LEVEL CONTROL REGISTER  (270. old.)
RxyI2C: I2C PAD Rxy CONTROL REGISTER (271. old.)

xxxPPS: PERIPHERAL xxx INPUT SELECTION  (276. old.)
RxyPPS: PIN Rxy OUTPUT SOURCE SELECTION REGISTER (280. old.)
PPSLOCK: PPS LOCK REGISTER (283. old.)
IOCxP: INTERRUPT-ON-CHANGE POSITIVE EDGE REGISTER EXAMPLE (287. old.)
IOCxN: INTERRUPT-ON-CHANGE NEGATIVE EDGE REGISTER EXAMPLE (287. old.)
IOCxF: INTERRUPT-ON-CHANGE FLAG REGISTER EXAMPLE (287. old.)
PMD0: PMD CONTROL REGISTER 0 (290. old.)
PMD1: PMD CONTROL REGISTER 1 (291. old.)
PMD2: PMD CONTROL REGISTER 2 (292. old.)
PMD3: PMD CONTROL REGISTER 3 (293. old.)
PMD4: PMD CONTROL REGISTER 4 (294. old.)
PMD5: PMD CONTROL REGISTER 5  (295. old.)
PMD6: PMD CONTROL REGISTER 6  (296. old.)
PMD7: PMD CONTROL REGISTER 7  (297. old.)

T0CON0: TIMER0 CONTROL REGISTER 0  (301. old.)
T0CON1: TIMER0 CONTROL REGISTER 1  (302. old.)
TMR0L: TIMER0 COUNT REGISTER  (303. old.)
TMR0H: TIMER0 PERIOD REGISTER (303. old.)

TXCON: TIMERx CONTROL REGISTER (313. old.)
TxGCON: TIMERx GATE CONTROL REGISTER (314. old.)
TxCLK: TIMERx CLOCK REGISTER (315. old.)
TxGATE: TIMERx GATE ISM REGISTER  (316. old.)
TMRxL: TIMERx LOW BYTE REGISTER  (317. old.)
TMRxH: TIMERx HIGH BYTE REGISTER (317. old.)

Páros timerek:
TxCLK: TIMERx CLOCK SELECTION REGISTER (335. old.)
TxRST: TIMER2 EXTERNAL RESET SIGNAL SELECTION REGISTER  (336. old.)
TxTMR: TIMERx COUNTER REGISTER  (337. old.)
TxPR: TIMERx PERIOD REGISTER  (337. old.)
TxCON: TIMERx CONTROL REGISTER  (338. old.)
TxHLT: TIMERx HARDWARE LIMIT CONTROL REGISTER (339. old.)

CCPxCON: CCPx CONTROL REGISTER  (350. old.)
CCPTMRS0: CCP TIMERS CONTROL REGISTER 0 (351. old.)
CCPxCAP: CAPTURE INPUT SELECTION MULTIPLEXER REGISTER  (352. old.)
CCPRxH: CCPx REGISTER HIGH BYTE  (353. old.)

PWMxCON: PWM CONTROL REGISTER  (358. old.)
CCPTMRS1: CCP TIMERS CONTROL REGISTER 1 (359. old.)
PWMxDCH: PWM DUTY CYCLE HIGH BITS  (360. old.)
PWMxDCL: PWM DUTY CYCLE LOW BITS (360. old.)

SMT1CON0: SMT CONTROL REGISTER 0  (394. old.)
SMT1CON1: SMT CONTROL REGISTER 1  (395. old.)
SMT1STAT: SMT STATUS REGISTER  (396. old.)
SMT1CLK: SMT CLOCK SELECTION REGISTER (397. old.)
SMT1WIN: SMT1 WINDOW INPUT SELECT REGISTER  (398. old.)
SMT1SIG: SMT1 SIGNAL INPUT SELECT REGISTER   (399. old.)
SMT1TMRL: SMT TIMER REGISTER– LOW BYTE   (400. old.)
SMT1TMRH: SMT TIMER REGISTER– HIGH BYTE  (400. old.)
SMT1TMRU: SMT TIMER REGISTER– UPPER BYTE  (400. old.)
SMT1CPRL: SMT CAPTURED PERIOD REGISTER– LOW BYTE (401. old.)
SMT1CPRH: SMT CAPTURED PERIOD REGISTER– HIGH BYTE (401. old.)
SMT1CPRU: SMT CAPTURED PERIOD REGISTER– UPPER BYTE (401. old.)
SMT1CPWL: SMT CAPTURED PULSE WIDTH REGISTER– LOW BYTE  (402. old.)
SMT1CPWH: SMT CAPTURED PULSE WIDTH REGISTER– HIGH BYTE  (402. old.)
SMT1CPWU: SMT CAPTURED PULSE WIDTH REGISTER– UPPER BYTE  (402. old.)
SMT1PRL: SMT PERIOD REGISTER– LOW BYTE  (403. old.)
SMT1PRH: SMT PERIOD REGISTER– HIGH BYTE  (403. old.)
SMT1PRU: SMT PERIOD REGISTER– UPPER BYTE  (403. old.)

CWGxCON0: CWG CONTROL REGISTER 0  (424. old.)
CWGxCON1: CWG CONTROL REGISTER 1 (425. old.)
CWGxCLK: CWGx CLOCK INPUT SELECTION REGISTER  (426. old.)
CWGxISM: CWGx INPUT SELECTION REGISTER  (427. old.)
CWGxSTR: CWG STEERING CONTROL REGISTER  (428. old.)
CWGxAS0: CWG AUTO-SHUTDOWN CONTROL REGISTER 0   (429. old.)
CWGxAS1: CWG AUTO-SHUTDOWN CONTROL REGISTER 1 (430. old.)
CWGxDBR: CWG RISING DEAD-BAND COUNT REGISTER (431. old.)

CLCxCON: CONFIGURABLE LOGIC CELL CONTROL REGISTER  (440. old.)
CLCxPOL: SIGNAL POLARITY CONTROL REGISTER    (441. old.)
CLCxSEL0: GENERIC CLCx DATA 0 SELECT REGISTER  (442. old.)
CLCxSEL1: GENERIC CLCx DATA 1 SELECT REGISTER  (442. old.)
CLCxSEL2: GENERIC CLCx DATA 2 SELECT REGISTER   (442. old.)
CLCxSEL3: GENERIC CLCx DATA 3 SELECT REGISTER   (442. old.)
CLCxGLS0: GATE 0 LOGIC SELECT REGISTER  (443. old.)
CLCxGLS1: GATE 1 LOGIC SELECT REGISTER (444. old.)
CLCxGLS2: GATE 2 LOGIC SELECT REGISTER (445. old.)
CLCxGLS3: GATE 3 LOGIC SELECT REGISTER (446. old.)
CLCDATA: CLC DATA OUTPUT  (447. old.)

NCO1CON: NCO CONTROL REGISTER  (453. old.)
NCO1 INPUT CLOCK CONTROL REGISTER (454. old.)
NCO1ACCL: NCO1 ACCUMULATOR REGISTER – LOW BYTE  (455. old.)
NCO1ACCH: NCO1 ACCUMULATOR REGISTER – HIGH BYTE  (455. old.)
NCO1ACCU: NCO1 ACCUMULATOR REGISTER – UPPER BYTE   (456. old.)
NCO1INCL: NCO1 INCREMENT REGISTER – LOW BYTE  (456. old.)
NCO1INCH: NCO1 INCREMENT REGISTER – HIGH BYTE  (456. old.)
NCO1INCU: NCO1 INCREMENT REGISTER – UPPER BYTE  (457. old.)

ZCDCON: ZERO-CROSS DETECT CONTROL REGISTER  (462. old.)

MD1CON0: MODULATION CONTROL REGISTER 0  (469. old.)
MD1CON1: MODULATION CONTROL REGISTER 1   (470. old.)
MD1CARH: MODULATION HIGH CARRIER CONTROL REGISTER  (471. old.)
MD1CARL: MODULATION LOW CARRIER CONTROL REGISTER (471. old.)
MD1SRC: MODULATION SOURCE CONTROL REGISTER  (472. old.)

UxCON0: UART CONTROL REGISTER 0   (498. old.)
UxCON1: UART CONTROL REGISTER 1  (499. old.)
UxCON2: UART CONTROL REGISTER 2   (500. old.)
UxERRIR: UART ERROR INTERRUPT FLAG REGISTER    (501. old.)
UxERRIE: UART ERROR INTERRUPT ENABLE REGISTER  (502. old.)
UxUIR: UART GENERAL INTERRUPT REGISTER  (503. old.)
UxFIFO: UART FIFO STATUS REGISTER  (504. old.)
UxBRGL: UART BAUD RATE GENERATOR LOW REGISTER   (505. old.)
UxBRGH: UART BAUD RATE GENERATOR HIGH REGISTER   (505. old.)
UxRXB: UART RECEIVE REGISTER  (506. old.)
UxTXB: UART TRANSMIT REGISTER  (506. old.)
UxP1H: UART PARAMETER 1 HIGH REGISTER  (507. old.)
UxP1L: UART PARAMETER 1 LOW REGISTER  (507. old.)
UxP2H: UART PARAMETER 2 HIGH REGISTER   (508. old.)
UxP2L: UART PARAMETER 2 LOW REGISTER   (508. old.)
UxP3H: UART PARAMETER 3 HIGH REGISTER  (509. old.)
UxP3L: UART PARAMETER 3 LOW REGISTER  (509. old.)
UxTXCHK: UART TRANSMIT CHECKSUM RESULT REGISTER  (510. old.)
UxRXCHK: UART RECEIVE CHECKSUM RESULT REGISTER  (510. old.)

SPIxINTF: SPI INTERRUPT FLAG REGISTER  (535. old.)
SPIxINTE: SPI INTERRUPT ENABLE REGISTER (536. old.)
SPIxTCNTL – SPI TRANSFER COUNTER LSB REGISTER  (536. old.)
SPIxTCNTH: SPI TRANSFER COUNTER MSB REGISTER (537. old.)
SPIxTWIDTH: SPI TRANSFER WIDTH REGISTER (537. old.)
SPIxBAUD: SPI BAUD RATE REGISTER  (538. old.)
SPIxCON0: SPI CONFIGURATION REGISTER 0  (538. old.)
SPIxCON1: SPI CONFIGURATION REGISTER 1   (539. old.)
SPIxCON2: SPI CONFIGURATION REGISTER 2 (540. old.)
SPIxSTATUS: SPI STATUS REGISTER  (541. old.)
SPIxRxB: SPI READ BUFFER REGISTER  (541. old.)
SPIxTxB: SPI TRANSMIT BUFFER REGISTER (542. old.)
SPIxCLK: SPI CLOCK SELECTION REGISTER (542. old.)

I2CxCON0: I2C CONTROL REGISTER 0 (577. old.)
I2CxCON1: I2C CONTROL REGISTER 1 (579. old.)
I2CxCON2: I2C CONTROL REGISTER 2 (580. old.)
I2CxCLK: I2C CLOCK SELECTION REGISTER (581. old.)
I2CxBTO: I2C BUS TIMEOUT SELECTION REGISTER (582. old.)
I2CxSTAT0: I2C STATUS REGISTER 0 (583. old.)
I2CxSTAT1: I2C STATUS REGISTER 1 (584. old.)
I2CxERR: I2C ERROR REGISTER  (585. old.)
I2CxCNT: I2C BYTE COUNT REGISTER  (586. old.)
I2CxPIR: I2CxIF INTERRUPT FLAG REGISTER   (587. old.)
I2CxPIE: I2CxIE INTERRUPT AND HOLD ENABLE REGISTER  (588. old.)
I2CxADR0: I2C ADDRESS 0 REGISTER  (589. old.)
I2CxADR1: I2C ADDRESS 1 REGISTER  (590. old.)
I2CxADR2: I2C ADDRESS 2 REGISTER  (591. old.)
I2CXADR3: I2C ADDRESS 3 REGISTER   (592. old.)
I2CxADB0: I2C ADDRESS DATA BUFFER 0 REGISTER  (593. old.)
I2CxADB1: I2C ADDRESS DATA BUFFER 1 REGISTER  (594. old.)

FVRCON: FIXED VOLTAGE REFERENCE CONTROL REGISTER  (597. old.)

FVRCON: SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH THE TEMPERATURE INDICATOR (599. old.)

ADCON0: ADC CONTROL REGISTER 0 (617. old.)
ADCON1: ADC CONTROL REGISTER 1  (618. old.)
ADCON2: ADC CONTROL REGISTER 2  (619. old.)
ADCON3: ADC CONTROL REGISTER 3   (620. old.)
ADSTAT: ADC STATUS REGISTER   (621. old.)
ADCLK: ADC CLOCK SELECTION REGISTER   (622. old.)
ADREF: ADC REFERENCE SELECTION REGISTER  (622. old.)
ADPCH: ADC POSITIVE CHANNEL SELECTION REGISTER  (623. old.)
ADPREL: ADC PRECHARGE TIME CONTROL REGISTER (LOW BYTE) (624. old.)
ADPREH: ADC PRECHARGE TIME CONTROL REGISTER (HIGH BYTE) (624. old.)
ADACQL: ADC ACQUISITION TIME CONTROL REGISTER (LOW BYTE) (625. old.)
ADACQH: ADC ACQUISITION TIME CONTROL REGISTER (HIGH BYTE) (625. old.)
ADCAP: ADC ADDITIONAL SAMPLE CAPACITOR SELECTION REGISTER (626. old.)
ADRPT: ADC REPEAT SETTING REGISTER (626. old.)
ADCNT: ADC REPEAT COUNTER REGISTER  (627. old.)
ADFLTRH: ADC FILTER HIGH BYTE REGISTER (627. old.)
ADFLTRL: ADC FILTER LOW BYTE REGISTER (627. old.)
ADRESH: ADC RESULT REGISTER HIGH, FM = 0   (628. old.)
ADRESL: ADC RESULT REGISTER LOW, FM = 0 (628. old.)
 ADRESH: ADC RESULT REGISTER HIGH, FM = 1  (629. old.)
ADRESL: ADC RESULT REGISTER LOW, FM = 1  (629. old.)
ADPREVH: ADC PREVIOUS RESULT REGISTER   (630. old.)
ADPREVL: ADC PREVIOUS RESULT REGISTER   (630. old.)
ADC ACCUMULATOR REGISTER UPPER  (631. old.)
ADACCH: ADC ACCUMULATOR REGISTER HIGH   (631. old.)
ADACCL: ADC ACCUMULATOR REGISTER LOW   (631. old.)
ADSTPTH: ADC THRESHOLD SETPOINT REGISTER HIGH   (632. old.)
ADSTPTL: ADC THRESHOLD SETPOINT REGISTER LOW   (632. old.)
ADERRH: ADC SETPOINT ERROR REGISTER HIGH  (633. old.)
ADERRL: ADC SETPOINT ERROR LOW BYTE REGISTER  (633. old.)
ADLTHH: ADC LOWER THRESHOLD HIGH BYTE REGISTER  (633. old.)
ADLTHL: ADC LOWER THRESHOLD LOW BYTE REGISTER  (634. old.)
ADUTHH: ADC UPPER THRESHOLD HIGH BYTE REGISTER  (634. old.)
ADUTHL: ADC UPPER THRESHOLD LOW BYTE REGISTER  (634. old.)
ADACT: ADC AUTO CONVERSION TRIGGER CONTROL REGISTER  (635. old.)
ADCP: ADC CHARGE PUMP CONTROL REGISTER   (636. old.)

DAC1CON0: DAC CONTROL REGISTER  (640. old.)  
DAC1CON1: DAC DATA REGISTER (641. old.)  

CMxCON0: COMPARATOR x CONTROL REGISTER 0  (648. old.)
CMxCON1: COMPARATOR x CONTROL REGISTER 1    (649. old.)
CMxNCH: COMPARATOR x INVERTING CHANNEL SELECT REGISTER    (649. old.)
CMxPCH: COMPARATOR x NON-INVERTING CHANNEL SELECT REGISTER   (650. old.)
CMOUT: COMPARATOR OUTPUT REGISTER  (650. old.)

HLVDCON0: HIGH/LOW-VOLTAGE DETECT CONTROL REGISTER 0  (657. old.)
HLVDCON1: LOW-VOLTAGE DETECTCONTROL REGISTER 1  (657. old.)

 

 

Regiszter össesitő:
SUMMARY OF CONFIGURATION WORDS  (74. old.)
SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH RESETS (91. old.)
SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH CLOCK SOURCES  (110. old.)
SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH INTERRUPTS  (169. old.)
SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH POWER-DOWN MODE  (177. old.)
SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH WINDOWED WATCHDOG TIMER   (186. old.)
SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH NONVOLATILE MEMORY CONTROL  (212. old.)
SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH CRC  (227. old.)
SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH DMA  (258. old.)
SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH I/O  (272-273. old.)
SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH PERIPHERAL MODULE DISABLE  (297. old.)
SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH TIMER0  (303. old.)
SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH TIMER1/3/5 AS A TIMER/COUNTER (318. old.)
SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH TIMER2   (340. old.)
SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH CCPx  (353. old.)
SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH PWM (360. old.)
SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH SMT1  (404. old.)
SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH CWG (432. old.)
SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH CLCx (447. old.)
SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH NCO (457. old.)
SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH THE ZCD MODULE  (462. old.)
SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH DATA SIGNAL MODULATOR MODE  (473. old.)
SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH THE UART  (511. old.)
SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH SPI  (543. old.)
SUMMARY OF REGISTERS FOR I2C 8-BIT MACRO   (595. old.)
SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH FIXED VOLTAGE REFERENCE   (597. old.)
FVRCON: SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH THE TEMPERATURE INDICATOR (599. old.)
SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH ADC (637. old.)  
SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH THE DAC MODULE (641. old.)  
SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH COMPARATOR MODULE  (650. old.)  
SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH HIGH/LOW-VOLTAGE DETECT MODULE   (658. old.)  


 

 

 

Fontosabb ábrák, táblázatok:

Órajel és órajel út:
SIMPLIFIED PIC® MCU CLOCK SOURCE BLOCK DIAGRAM (93. old.)


CLOCK REFERENCE BLOCK DIAGRAM   (111. old.)

INTERRUPT VECTOR PRIORITY TABLE    (119. old.)

VECTORED INTERRUPTS STATE TRANSITION DIAGRAM (120. old.)

INTERRUPT EXECUTION: HIGH PRIORITY INTERRUPT WITH A LOW PRIORITY INTERRUPT PENDING (122. old.)

INTERRUPT EXECUTION: HIGH PRIORITY INTERRUPT PREEMPTING LOW PRIORITY INTERRUPTS  (123. old.)

INTERRUPT EXECUTION: SIMULTANEOUS LOW AND HIGH PRIORITY INTERRUPTS  (124. old.)

CONTEXT SAVE STATE MACHINE DIAGRAM  (126. old.)

INTERRUPT TIMING DIAGRAM - ONE CYCLE INSTRUCTION  (128. old.)

INTERRUPT TIMING DIAGRAM - TWO WORD INSTRUCTION  (129. old.)

INTERRUPT TIMING DIAGRAM - THREE CYCLE INSTRUCTION  (130. old.)

INTERRUPT TIMING DIAGRAM - ABORTING INTERRUPTS  (131. old.)

SETTING UP VECTORED INTERRUPTS USING MPASM (asm kodok) (133-134. old.)

BLOCK DIAGRAM OF TIMER0 (298. old.)

TIMER1/3/5 BLOCK DIAGRAM  (304. old.)

TIMER2 BLOCK DIAGRAM  (319. old.)

CAPTURE MODE OPERATION BLOCK DIAGRAM (343. old.)

COMPARE MODE OPERATION BLOCK DIAGRAM (344. old.)

SIMPLIFIED PWM BLOCK DIAGRAM (346. old.)

SIMPLIFIED PWM BLOCK DIAGRAM (354. old.)

SMT BLOCK DIAGRAM  (361. old.)

SIMPLIFIED CWG BLOCK DIAGRAM (HALF-BRIDGE MODE, MODE<2:0> = 100)  (406. old.)

CLCx SIMPLIFIED BLOCK DIAGRAM  (434. old.)

DIRECT DIGITAL SYNTHESIS MODULE SIMPLIFIED BLOCK DIAGRAM  (449. old.)

SIMPLIFIED ZCD BLOCK DIAGRAM  (459. old.)

SIMPLIFIED BLOCK DIAGRAM OF THE DATA SIGNAL MODULATOR  (464. old.)

UART TRANSMIT BLOCK DIAGRAM  (474. old.)

UART RECEIVE BLOCK DIAGRAM  (475. old.)

SPI MODULE SIMPLIFIED BLOCK DIAGRAM (513. old.)

 I2C MODULE BLOCK DIAGRAM  (544. old.)

VOLTAGE REFERENCE BLOCK DIAGRAM

TEMPERATURE INDICATOR MODULE BLOCK DIAGRAM

ADC2 BLOCK DIAGRAM

DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER BLOCK DIAGRAM   (638. old.)

COMPARATOR MODULE SIMPLIFIED BLOCK DIAGRAM  (643. old.)

HLVD MODULE BLOCK DIAGRAM   (652. old.)

OPCODE FIELD DESCRIPTIONS   (662. old.)

INSTRUCTION SET (PIC utasításkészlet)  (665-667. old.)

REGISTER FILE SUMMARY FOR PIC18(L)F26/27/45/46/47/55/56/57K42 DEVICES  (715-731. old.)

SUPPLY CURRENT (IDD)  (742. old.)