LM75A

 

Adatlapok:
itt
itt
itt

Lázmérő pontosségú (MAX30205): Itt (PDF)
 0.1°C pontossággal, 37°C - 39°C közötti tartományban. 3.3V tápfeszültség az I2C kommunikációs interfész és a 16 bites felbontás (0.00390625°C). Ideális megoldás fitnesz és orvostechnikai alkalmazásokban.

Másik: TSYS01 Itt:Itt

LM75A kapcsolási rajza és regiszterei:


 

LM75A használatához szükséges dokumentációk

 

7 bites címzés adatszerkezete 8 biten:

7 bites címzés
A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 R/W
1 0 0 1 X X X 1/0

Az <A3:A0> az LM75 A -ba gyárilag bele van égetve. Mi az <A2:A0>-t tudjuk megasni az LM75 A  kapcsolásával.

Pointer Regiszter:

Pointer Register
P7 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P0
0 0 0 0 0 Regiszter

 

P2 P1 P0 Pointer regiszter
0 0 0 Temperature regeiszter kiválasztása. Csak olvasható (Read-only)(Power-up default)
0 0 1 Configuration (Read/Write)
0 1 0 THYST (Read/Write)
0 1 1 TOS (Read/Write)
1 1 1 Product ID Registe

 

Temperature Regiszter (Csak olvasható):
A mért hőmérsékletet tároló regiszter, amiből kiolvasható az érték:

 

D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
MSB 7.bit 6.bit 5.bit 4.bit 3.bit 2.bit 1.bit LSB X X X X X X X

D0–D6: Nincs meghatározva, de többnyire a gyártó valamilyen azonosító értéket beleír vagy a tized fokok kijelzésére van használva rendszerint a <D7:D5> biteken, amivel  0,125°C felbontásbanl lehet kiolvasni a hőmérsékletet. Mivel balra igazítással és hexadecimálisan van megadva a tized °C, használata feldolgozást igényel.

D7: Az LSB  bit  0.5°C-ot jelent (LSB = 0.5°C) kettes koplomens formában. Tehát 0,5°Cvagy ennél kisebb (fentebb ismertetett)  felbontásban lehet kiértékelni a mért értéket. A pontossága azonban ± 2°C, sőt -25°C alatt és +10°C felett 3°C . 
D7–D15:
-55 °C - 125°C tartományban tárolja a mért hőmérsékleti értékeket tudtommal hexadecimálisan. A mínusz értékeket az MSB bit 1-re állásával mutatja, ami azt is jelzi, hogy kettes komplomenses lesz a tárolt szám értéke. Abszolut értékét úgy tudjuk kiszámolni, hogy minden bitet az ellenkezőjére váltjuk (negáljuk), majd hozzádunk 1-et. 


 

Configuration Register (Read/Write):

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
0 0 0 Fault Queue O.S. Polarity Cmp/Int Shutdown

Induláskor minden bit értéke=0.

D0: Leállítási üzemmód: Ha 1-re állítjuk, akkor az LM75A kikapcsol és alacsony lesz a fogíasztása. A leállítási mód engedélyezve van a leállítási bit beállítása a konfigurációs regiszterben az I2C buszon keresztül. A leállítási mód jelentősen csökkenti a tápellátást. Lásd a villamos táblázatokban megadott nyugalmi áram specifikációt. Megszakítás módban O.S. visszaáll, ha korábban be van állítva, és a lekapcsolás alatt a Komparátor módban nincs megadva. Az I2C interfész aktív marad. Az I2C busz órájának és adatainak aktivitása kissé növelheti a leállítási üzemmód nyugalmi áramát. A TOS, THYST és a konfigurációs regiszterek leolvashatók és írhatók le a shutdown módban. Az LM75A esetében a TIMEOUT funkció ki van kapcsolva leállítás üzemmódban.
D1: Vezérlés (ki/be kapcsolás) /Megszakítási impulzust ad ki pld. mikrokontrollernek: 0 estén vezérlési célú üzemmód, 1 eszén megszakítássos üzemmód.
D2: O.S. (3. láb) Polaritása: 0 esetén alacsony  szint az aktív, 1 esetén magas szint az aktív. Az O.S. kimenet nyitott kollektoros kimenet.
D3–D4: Hibák száma a kikapcsoláshoz: Hiba sor: Az O.S. beállítást megelőző észleléshez szükséges hibák száma. kimenet a zaj miatt bekövetkező hibás kioldódás elkerülése érdekében. A hibákat a konverzió végén határozzák meg. Lásd a meghatározott hőmérséklet-átalakítási időt az elektromos táblázatokban.  
Legfeljebb 6 hiba hiba sorozatot biztosít az O.S. hibás kioldásának megakadályozására. amikor az LM75A zajos környezetben történik. A sorban beállított hibák számát egymás után kell végrehajtani az O.S. kimenet.
Number of faults necessary to detect before setting O.S. output to avoid false tripping due to noise. Faults are determine at the end of a conversion. See specified temperature conversion time in the electrical tables.

 

D4 D3 Number of Faults
0 0 1 (Power-up default)
0 1 2
1 0 4
1 1 6

D5–D7: These bits are used for production testing and must be kept zero for normal operation.

 

 

 

 

 


 

THYST Register (Read/Write):

D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
MSB 7.bit 6.bit 5.bit 4.bit 3.bit 2.bit 1.bit LSB X X X X X X X

D0–D6: Undefined D7–D15: THYST Or TOS Trip Temperature Data. Power up default is TOS=80°C, THYST=75°C

 

 

 


 

TOS Register (Read/Write):

D15 D14 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
MSB 7.bit 6.bit 5.bit 4.bit 3.bit 2.bit 1.bit LSB X X X X X X X

D0–D6: Undefined D7–D15: THYST Or TOS Trip Temperature Data. Power up default is TOS=80°C, THYST=75°C


 

PRODID: Product ID Register (Read-Only) Pointer Address: 07h

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
1 0 1 0 0 0 0 1

D4--D7 Product Identification Nibble. Always returns Ah to uniquely identify this part as the LM75A.
D0--D3 Die Revision Nibble. Returns 1h to uniquely identify the revision level as one.