Pic24 xc16 és asm utasítások

Ennek alapján: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/70000157g.pdf 

Címzésmódok (feldolgozni!) : http://www.kobakbt.hu/jegyzet/ProcMukodes/fejez_3.htm  

Általános asm leírások amiket le kell menteni!!!!    https://www.inf.u-szeged.hu/~vargalg/oktatas/assembly_17t/04_cimzesi_modok.pdf  
Itt a főoldat. Lemeneteni!!! :  https://www.inf.u-szeged.hu/~vargalg/oktatas/assembly_17t/ 
Másik! Letölteni!!!: http://www.kobakbt.hu/jegyzet/ProcMukodes/fejez_3.htm  
Doksi (dsPIC30F): http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/sect3_4.pdf 

Rengeteg doksi link: http://www.t-es-t.hu/elokep/elektr/elmeg/0816.htm#24f_h  

MPLAB® XC16 ASSEMBLER doksi (EN) : Itt!  

MÁSIK: Itt! 

Ez is fontos (letölteni):  http://www.mogi.bme.hu/letoltes/ALKALMAZOTT%20INFORMATIKAI%20T%C3%81RGYAK/Mikrovezerlok%20alkalmazasa/Gyakorlatok/Le%C3%ADr%C3%A1sok/MPLAB%C2%AE%20XC16%20ASSEMBLER,%20LINKER%20AND%20UTILITIES.pdf 


 

A táblázatban hasznát szombólumok magyarázatának linkje: Szimbólumok magyarázata  

Mnemonik
CSS underlined Operandus
Leírás   U. hossz
/Ciklus
Állított
jelzőbitek 
Megjegyzés
ADATMOZGATÓ UTASÍTÁSOK   (Move Instructions)
EXCH EXCH Wns,Wnd Swap Wns and Wnd   1/1    
LDSLV LDSLV Wns,Wnd,#lit2(5) Move a single instruction word from Master to Slave PRAM   1/1    
MOV MOV f {,WREG}*1
Move f to destination
  1/1    
MOV MOV WREG,f
Move WREG to f
  1/1    
MOV MOV f,Wnd
Move f to Wnd
  1/1    
MOV MOV Wns,f
Move Wns to f
  1/1    
MOV MOV.B #lit8,Wnd Move 8-bit literal to Wnd        
MOV MOV #lit16,Wnd Move 16-bit literal to Wnd        
MOV MOV [Ws+Slit10],Wnd Move [Ws with offset] to Wnd        
MOV MOV Wns,[Wd+Slit10] Move Wns to [Wd with offset]        
MOV MOV Ws,Wd Move Ws to Wd   1/1    
MOV.D Wns,Wnd Move double Wns to Wnd:Wnd + 1   1/2    
MOV.D MOV Ws,Wnd Move double Ws:Ws + 1 to Wnd   1/2    
MOVPAG MOVPAG #lit10,DSRPAG(2) Move 10-bit literal to DSRPAG   1/1    
MOVPAG MOVPAG #lit9,DSWPAG(2) Move 9-bit literal to DSWPAG   1/1    
MOVPAG MOVPAG #lit8,TBLPAG(2) Move 8-bit literal to TBLPAG   1/1    
MOVPAG MOVPAG Wn, DSRPAG(2) Move Wn to DSRPAG   1/1    
SWAP Wn Wn = byte or nibble swap Wn   1/1    
TBLRDH TBLRDH [Ws],Wd Read high program word to Wd   1/2    
TBLRDL TBLRDL [Ws],Wd Read low program word to Wd   1/2    
TBLWTH TBLWTH Ws,[Wd] Write Ws to high program word   1/2    
TBLWTL TBLWTL Ws,[Wd] Write Ws to low program word   1/2    
VFSLV VFSLV Wns,Wnd,#lit2(5) Verify Slave processor program RAM   1/1    
             
MOV ADD f {,WREG} Destination = f + WREG
 
1/1 DC, N, OV, Z, C  
MOV ADD #lit10,Wn Wn = lit10 + Wn   1/1 DC, N, OV, Z, C   
ADD  ADD Wb,#lit5,Wd Wd = Wb + lit5   1/1 DC, N, OV, Z, C  
ADD   ADD Wb,Ws,Wd Wd = Wb + Ws   1/1 DC, N, OV, Z, C  
COMF   f,d,a f komplementálása    1 Z,N 1*,2*
CPFSEQ   f,a WREG és f összehasonlítása, átlép ha =  Info 1 (2 v.3) nincs 4
CPFSGT  f,a WREG és f összehasonlítása, átlép ha f>  Info 1 (2 v.3) nincs 4
CPFSLT   f,a WREG és f összehasonlítása, átlép ha f<  Info 1 (2 v.3) nincs 4
DECF   f,d,a f csökkentése 1-el Info 1 C,DC,Z,OV,N 1,2,3,4 
DECFSZ f,d,a f csökkentése, átlép ha 0  Info 1 (2 v.3) nincs 1,2,3,4 
DCFSNZ f,d,a  f csökkentése, átlép ha nem 0  Info 1 (2 v.3) nincs 1,2
INCF   f,d,a f növelése  Info 1 C,DC,Z,OV,N 1,2,3,4 
INCFSZ f,d,a f növelése, átlép ha 0  Info 1 (2 v.3) nincs 4
INFSNZ   f,d,a f növelése, átlép ha nem 0 Info 1 (2 v.3) nincs 1,2
IORWF   f,d,a WREG és f VAGY kapcsolata  Info 1 Z,N 1,2
MOVF  f,d,a f mozgatása  Info 1 Z,N 1
MOVFF   f, f első f  (forrás)mozgatása második f -be  (cél)               info 2 nincs  
MOVWF   f,a WREG mozgatása f-be  Info 1 nincs  
MULWF   f,a WREG és f összeszorzása  Info 1 nincs  
NEGF   f,a f kettes komplemensének képzése  Info 1 C,DC,Z,OV,N  1,2
RLCF   f,d,a f forgatása balra átvitelbiten keresztül Info 1 C,Z,N   
RLNCF   f,d,a f forgatása balra átvitelbit kihagyásával Info 1 Z,N  1,2
RRCF   f,d,a f forgatása jobbra átvitelbiten keresztül Info 1 C,Z,N   
RRNCF  f,d,a f forgatása jobbra átvitelbit kihagyásával  Info 1 Z,N   
SET f minden bitjének 1-be állítása  Info 1 nincs  
SUBFWB f,d,a f kivonása a WREG-ből áthozattal  Info 1 C,DC,Z,OV,N  1,2
SUBWF   f,d,a WREG kivonása f-ből  Info 1 C,DC,Z,OV,N   
SUBWFB   f,d,a WREG kivonása f-ből áthozattal  Info 1 C,DC,Z,OV,N  1,2
SWAPF   f,d,a f alsó és felső 4 bitjének felcserélése Info 1 nincs 4
TSTFSZ   f,a f tesztelése és átlépés, ha 0  Info 1 (2 v.3)  nincs 1,2
XORWF   f,d,a WREG és az f kizáró-VAGY kapcsolata Info 1 Z,N  
 
BIT ORIENTÁLT, FÁJLREGISZTERES UTASÍTÁSOK 
BCF  f,b,a f adott bitjének törlése  Info 1   1,2 
BSF   f,b,a f adott bitjének 1-be állítása  Info 1   1,2 
BTFSC   f,b,a f adott bitjének tesztelése és átlép, ha 0  Info 1 (2 v.3)    3,4 
BTFSS   f,b,a f adott bitjének tesztelése és átlép, ha 1  Info 1 (2 v.3)    3,4 
BTG f,b,a f adott bitjének invertálása  Info 1   1,2 
 
LITERAL (KONSTANS) KEZELŐ ÉS VEZÉRLŐ UTASÍTÁSOK
ADDLW k Konstans hozzáadása a WREG-hez 
ADD literal WREG
Info 1 C,DC,Z,OV,N -
ANDLW k Konstans illetve a WREG ÉS kapcsolata 
AND literal with WREG
Info 1 Z,N -
IORLW k Konstans és a WREG VAGY kapcsolata 
Inclusive OR literal with WREG
Info 1 Z,N -
LFSR f,k FSR feltöltése egy (12 bit) konstanssal 
Move literal (12 bit) to FSRx
Info 2 nincs -
MOVLB k BSR feltöltése egy konstanssal <3:0> 
Move literal to BSR <3:0>
Info 1 nincs  
MOVLW k Konstans betöltése a WREG-be 
Move literal to Wreg 
Info 1 nincs  
MULLW k Konstans és a WREG összeszorzása
Multiply literal with WREG
Info 1 nincs  
RETLW k Visszatérés a WREG-ben egy konstanssal 
Return With literal in WREG
Info 2 nincs  
SUBLW k WREG kivonása a konstansból 
Subtract WREG from literal
Info 1 C,DC,Z,OV,N  
XORLW k WREG és a konstans kizáró-VAGY kapcsolata 
Exclusive OR literal with WREG
Info 1 Z,N  
 
VEZÉRLŐ UTASÍTÁSOK
BC n Ugrás, ha az átvitelbit 1 
Branch if Carry
Info 1 (2) nincs  
BN n Ugrás, ha az előjelbit 1 
Branch if negative
Info 1 (2) nincs  
BNC n Ugrás, ha az átvitelbit 0 
Branch if Not Carry 
Info 1 (2) nincs  
BNN - Ugrás, ha az előjelbit 0 
Branch if not Negative
Info 1 (2) nincs  
BNOV - Ugrás, ha túlcsordulásbit 0 
Branch if Not Overflow
Info 1 (2) nincs  
BNZ - Ugrás, ha a zéróbit 0 
Branch if Not Zero
Info 2 nincs  
BOV - Ugrás, ha túlcsordulásbit 1 
Branch if Overfow
Info 1 (2) nincs  
BRA - Feltétel nélküli ugrás
Branch Unconditionally
Info 1 (2) nincs  
BZ n Ugrás, ha a zéróbit 1 
Branch if Zero
Info 1 (2) nincs  
CALL n,s Szubrutin hívás (1. szó, 2. szó)
Call suroutine
Info 2 nincs  
CLRWDT - Watchdog Timer törlése 
Clear Watchdog Timer
Info 1 __  __
TO,PD
 
DAW - WREG decimális korrekciója
Decimal Adjust WREG
Info 1 C  
GOTO - Feltétel nélküli ugrás (1. szó, 2. szó)
Go to address
Info 2 nincs(1. szó, 2. szó)  
NOP - Nincs kijelölt műveletvégzés 
No Operation
Info 1 nincs  
POP - Kivétel a veremből 
Pop to of return stack (TOS)
Info 1 nincs  
PUSH - Beírás a verembe 
Push to of return stack (TOS)
Info 1 nincs  
RCALL n Relatív szubrutin hívása 
Relative Call
Info 2 nincs  
RESET - Szoftveres reszet
Software device RESET
Info 1 mindegyik  
RETFIE s Visszatérés megszakítás engedélyezéssel
Return from interrupt enable
Info 2 GIE/GIEH
PEIE/GIEL
 
RETLW k Visszatérés a WREG-ben egy konstanssal 
Return with literal in WREG
Info 2 nincs  
RETURN s Visszatérés a szubrutinból 
Return of Subroutine
Info 2 nincs  
SLEEP - Szundi üzemmód 
Go into standby mode
Info 1 __  __
TO,PD
 
 
ADATMEMÓRIA <--> PROGRAMMEMÓRIA ADATCSERÉT MEGVALÓSÍTÓ UTASÍTÁSOK
TBLRD* Tábla olvasás 
Table Read 
Info 2 nincs  
TBLRD*+ Tábla olvasás utólagos növelésse
Table Read with post-increment
Info 2 nincs  
TBLRD*- Tábla olvasás utólagos csökkentéssel 
Table Read post-decrement
Info 2 nincs  
TBLRD+* Table Read pre-increment Info 2 nincs  
TBLWT* Tábla írás
Table Writ
Info 2 (5) nincs  
TBLWT*+ Tábla írás utólagos növeléssel 
Table Write post-increment
Info 2 (5) nincs  
TBLWT*- Tábla írás utólagos csökkentéssel 
Table Write post-decrement
Info 2 (5) nincs  
TBLWT+* Tábla írás előzetes növelésse
Table Write pre-increment
Info 2 (5) nincs  

 

Mező Leírás
a RAM hozzáférési bit
a=0: a RAM terület az ún. „Access” RAM-ban van (a BSR-t nem kell figyelembe venni) (asm-ben 0 vagy ACCESS)
a=1: a RAM bankot a BSR jelöli ki  (asm-ben 1 vagy BANKED )
bbb Bit cím a 8 bites fájlregiszterben 
d Célkiválasztó bit (dest):
d=0(W): az eredmény a WREG-be kerül
d=1(F): az eredmény a fájlregiszterbe (f) kerül 
f 8 bites fájlregiszter neve (pl PORTB) v. címe(0xFF) 
fs 12 fájlregiszter címe (0x000-0xFFF). A forráscím tkp. 
fd 12 fájlregiszter címe (0x000-0xFFF). A célcím tkp. 
k Konstans mező, konstans adat, vagy címke (8, 16, ill. 20 bites lehet) 
label Címke neve. Max. ha jól tudom 32 karakter. 
mm
*
*+
*-
+* 
A TBLPTR regiszter kezelésének módja tábla íráskor és olvasáskor: 
Nem változik a TBLPTR értéke (se íráskor, se olvasáskor)
Az olvasás vagy írás után 1-gyel növekszik a TBLPTR 
Az olvasás vagy írás után 1-gyel csökken a TBLPTR
Az olvasás vagy írás előtt 1-gyel növekszik a TBLPTR
n Relatív cím (2-es komplemensben adott szám) a feltételes elágaztató utasításoknál, vagy közvetlen cím szubrutin hívásnál, visszatéréskor, ugráskor. 
PRODH A szorzás eredményének felső bájtja 
PRODL A szorzás eredményének alsó bájtja 
s Fast call/return módot kiválasztó bit
s=0: nincs mentés az árnyékregiszterekbe
s=4: mentés/töltés az árnyékregiszterekbe (fast módus) 
u Nem használt, vagy nem változik 
WREG Munkaregiszter (akkumulátor)
x Figyelmen kívül hagyható (0 v. 1)
A fordító nullát generál. Ez a többi Microchip szoftverrel való kompatíbilitáshoz szükséges. 
TBLPTR 21 bites táblamutató (egy programmemória beli címre mutat) 
TABLAT A táblából kiolvasott értéket tárolja 
TOS TOP OF STACK, a verem teteje
PC Programszámláló
PCL Programszámláló alsó bájtj
PCH Programszámláló felső bájtja
PCLATH Programszámláló felső bájtját tároló regiszte
PCLATU Programszámláló legfelső bájtját tároló regiszte
GIE Általános megszakítás engedélyezés
WDT Watchdog Timer 
__
TO
Time-out bit
__
PD
Power-down bit 
C, DC, Z, OV, N  Az ALU státuszbitjei: átvitelbit, fél átvitel, zéróbit, túlcsordulásbit, előjelbit 
[ ]  Feltételes
( ) Tartalom
Hozzárendelés
< > Bitterület a regiszterben 
Halmaz eleme
Dőlt betű A felhasználó által definiált 

 

 

 

BÁJT ORIENTÁLT, FÁJLREGISZTERES UTASÍTÁSOK


ADDWF

Vissza
 példaWFCADDWFC

 VisszaANDWF

 VisszaCLRF

 Vissza
 COMF

 Vissza
 CPFSEQ

 VisszaCPFSGT

 VisszaCPFSLT

VisszaDECF

VisszaDECFSZ

VisszaDCFSNZ

VisszaINCF

VisszaINCFSZ

Vissza


INFSNZ

VisszaIORWF

VisszaMOVF

VisszaMOVFF

VisszaMOVWF

VisszaMULWF

VisszaNEGF

VisszaRLCF

VisszaRLNCF
VisszaRRCF

VisszaRRNCF
VisszaSET
VisszaSUBFWB
VisszaSUBWF
VisszaSUBWFB
VisszaSWAPF
VisszaTSTFSZ
VisszaXORWF
Vissza


 

BIT ORIENTÁLT, FÁJLREGISZTERES UTASÍTÁSOK


Vezérlőutasítások: http://www.t-es-t.hu/elokep/pic/felhkk/kk/sz110514.htmBCF
VisszaBSF
VisszaBTFSC
VisszaBTFSS
VisszaBTG
Vissza


 

LITERAL (KONSTANS) KEZELŐ ÉS VEZÉRLŐ UTASÍTÁSOKADDLW
VisszaANDLW
VisszaIORLW
VisszaLFSR
VisszaMOVLB
VisszaMOVLW
VisszaMULLW
VisszaRETLW
VisszaSUBLW
VisszaXORLW
Vissza


 

VEZÉRLŐ UTASÍTÁSOKBC
VisszaBN
VisszaBNC
VisszaBNN
VisszaBNOV
VisszaBNZ
VisszaBOV
Vissza


BRA
VisszaBZ
VisszaCALL
VisszaCLRWDT
VisszaDAW
;                 Unsigned BCD Addition
 ;
 ;       This routine performs a 2 Digit Unsigned BCD Addition
 ; It is assumed that the two BCD numbers to be added are in
 ; locations Num1 & Num2. The result is the sum of Num1+Num2
 ; and is stored in location Num2 and the overflow carry is returned
 ; in location Num1
 ;*******************************************************************;
 ;
 BCDAdd
     movff   Num1,WREG
     addwf   Num2,W                ; perform binary addition
     daw            ; adjust for BCD addition
     movff    WREG,Num2              ; BCD Result to Num2
     clrf    Num1
     rlcf       Num1              ; set Num1 = carry bit
     return ;

-----------------------------------------------------------------------------------

Example 1: Add two packed BCD numbers 99+99
                             (0x99 + 0x99)

OPCODE           Register   Value      DC  C
---------------  --------   ---------  --  -
                WREG       1001 1001
                FileX      1001 1001
                                       x  0
ADDWFC  FileX,W
                WREG       0011 0010   1  1
DAW
                WREG       1001 1000   1  0
                                          ^
                Note the carry -----------^


Example 2: Add two packed BCD numbers 70+70
                             (0x70 + 0x70)

OPCODE           Register   Value      DC  C
---------------  --------   ---------  --  -
                WREG       0111 0000
                FileX      0111 0000
                                       x  0
ADDWFC  FileX,W
                WREG       1110 0000   1  1
DAW
                WREG       0100 1000   0  1
                                          ^
                Note the carry -----------^


VisszaGOTO
VisszaNOP
VisszaPOP
VisszaPUSH
VisszaRCALL
VisszaRESET
VisszaRETFIE
VisszaRETLW
VisszaRETURN
VisszaSLEEP
Vissza

 

ADATMEMÓRIA <--> PROGRAMMEMÓRIA ADATCSERÉT MEGVALÓSÍTÓ UTASÍTÁSOKTBLRD*
VisszaTBLRD*+
VisszaTBLRD*-
VisszaTBLRD+*
VisszaTBLWT*
VisszaTBLWT*+
InfoTBLWT*-
VisszaTBLWT+*
Vissza

 

file:///C:/Pic_mikrokontrollerek/PIC18_utasitaskeszlet.pdf

A PIC 18xxx mikrovezérlők kiterjesztett utasításkészlettel rendelkeznek.  A legtöbb utasítás egyszavas (16 bit), de létezik 3 kétszavas utasítás is. Mindegyik egyszavas utasítás egy műveleti kódból (MK) – amely megadja az utasítás típusát – és egy vagy két operandusból – amelyre a művelet vonatkozik – áll. Az utasításkészlet 4 alapkategóriára osztható:  Bájt orientált művelet  Bit orientált művelet  Konstans művelet  Vezérlő utasítás A bájt orientált utasítások operandus mezője 3 részből áll: 1. Fájlregiszter (jele: f) 2. Az eredmény helye (jele: d) 3. „Acces” memória (jele: a) A fájlregisztert leíró „f” azt a regisztert jelenti, amire at utasítás irányul. A cél leíró (d) a művelet eredményének helyét adja meg. Amennyiben a d=0 (vagy d=W) az eredmény a WREG-ben keletkezik, amikor pedig a d=1 (vagy d=F) akkor abban a fájlregiszterben, amire az utasítás vonatkozik. A bit orientált utasítások operandus mezője is 3 részből áll: 1. Fájlregiszter (jele: f) 2. A fájlregiszter egy bitje (jele: b) 3. „Access” memória (jele: a) A bitet megadó „b” azonosító a fájlregiszteren belül annak a bitnek a sorszáma, amire a művelet vonatkozik. A konstans műveletek operandus mezője a következő részekből  áll:  A konstans értéke, amit a fájlregiszterbe töltünk (jele: k)  A felhasznált FSR regiszter, amibe a konstanst töltjük (jele: f)  Nincs operandus (jele: -) A vezérlő utasítások operandus mezője pedig a következő részekből áll:  Programmemória cím (jele: n)  A CALL vagy a RETURN utasítás módja (jele: s) 

 Tábla írás és olvasás módja (jele: m)  Nincs operandus (jele: -) A kétszavas utasítások 32 bitből állnak. A második szó felső 4 bitje 1-es. Amennyiben az első szó is utasításként értelmezett, akkor NOP hajtódik végre. Az egyszavas utasítások 1 gépi ciklus alatt hajtódnak végre, kivéve azokat az elágaztató utasításokat, amelyeknél a PC tartalma módosul. A kétszavas utasítás két gépi ciklus alatt hajtódik végre. Minden utasítás 4 oszcillátor periódust igényel. Ez azt jelenti, ha 4MHz a oszcillátor frekvenciája, akkor 1 utasítás 1µs alatt hajtódik végre. Feltételes ugró utasítás esetén amikor a PC tartalma módosul az utasítás végrehajtásához 2µs szükséges. Kétszavas elágaztató utasításoknál, ha a feltétel teljesül a végrehajtási idő 3µs lesz.  A példákban használt formátum „nnnh” hexadecimális számot jelent, ahol a „h” hexát jelent.

 

Soros adatátvitel: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0017_41_mikrovezerlok_alkalmazasa/ch15s04.html

Pic24 asm: https://books.google.hu/books?id=ndALAAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=hu#v=onepage&q&f=false

https://books.google.hu/books?id=ndALAAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=hu#v=onepage&q&f=false

http://www.microchipdirect.com/ 

Kapacitív tasztatúra: http://shop.tavir.hu/product_info.php/gomb-billentyuzet-joystick-4x4-kap...
http://shop.tavir.hu/index.php/szenzor-gomb-billentyuzet-joystick-c-32_6...

Világító számítógép billentyűzet: https://www.infolex.hu/termekek/adatlap/18313/revoltec-lightboard-xl3-hu...